หนังสือ MSP430 Microcontroller Learning By Doing
ฉบับรวมอุปกรณ์ครบชุด
(
ISBN 978-616-7241-24-1)
 

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
MSP430 ด้วยภาษาซีตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถ
สร้างโครงงานได้พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ
อย่าง ครบครันจนเพลิดเพลินและได้ความรู้
ู้ไปกับตัวอย่าง และโครงงานที่มากถึง 25
โครงงานที่ทางทีมงานสมาร์ท เลิร์นนิ่ง
ได้คัดสรรมาแล้ว แถมยังสามารถศึกษาเพิ่มเติม
กับโครงงานในภาคผนวกอีก 5 โครงงาน

โครงงานต่างๆในหนังสือ
โครงงานที่ 1เกมสุ่มตัวเลข
โครงงานที่ 2 ไฟวิ่งแบบเรียงแถว
โครงงานที่ 3 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 4 ธูปอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 5 สวิตช์รหัส
โครงงานที่ 6 เครื่องปรับความสว่างหลอด LED
โครงงานที่ 7 เครื่องเตือนน้ำล้น
โครงงานที่ 8 เครื่องเตือนรดน้ำต้นไม้
โครงงานที่ 9 เครื่องควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำในแท็งค์
โครงงานที่ 10 เครื่องตรวจสอบความชื้นในวัตถุ
โครงงานที่ 11 เครื่องตรวจสอบความต้านทานทางไฟฟ้า
โครงงานที่ 12 สัญญาณกันขโมย
โครงงานที่ 13 สวิตช์ควบคุมด้วยแสง
โครงงานที่ 14 เครื่องควบคุมเปิดปิดไฟกลางคืน
โครงงานที่ 15 กำำเนิดเสียงเตือนไฟ
โครงงานที่ 16 เซนเซอร์อุณหภูมิ
โครงงานที่ 17 เตือนเมื่ออุณหถูมิสูง
โครงงานที่ 18 เตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ
โครงงานที่ 19 เทอร์โมมิเตอร์
โครงงานที่ 20 สวิตช์ทำงานด้วยเสียงปรบมือ
โครงงานที่ 21ไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ
โครงงานที่ 22 เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง
โครงงานที่ 23 เครื่องปรับทิศทางการหมุนของ
มอเตอร ์กระแสตรง
โครงงานที่ 24 เครื่องนับจำนวน
โครงงานที่ 25 นับเวลาถอยหลัง

โครงงานภาคผนวก 1 ควบคุมสเต็ปมอเตอร์
โครงงานภาคผนวก 2 การควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น
โครงงานภาคผนวก 3 เครื่องสุ่มตัวเลขแสดงผล
ด้วย LCD
โครงงานภาคผนวก 4 เครื่องสุ่มตัวเลข
แสดงผลผ่านการ สื่อสารแบบอนุกรม
โครงงานภาคผนวก 5 การเชื่อมต่อ KeyPad แสดงผลบน LCD


     ราคา 999   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389