CK3002 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน
ISBN 885-712-174-842-5เรามาสนุกกับการเรียนรู้กรรมวิธีง่ายๆ ในการ
ทำสบู่สมุนไพรขมิ้นชันหลากแบบหลายสไตล์
จากชุดคิทชุดนี้กันเถอะโดยผสมขมิ้นชันสมุน
ไพรแบบไทย ๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาผดผื่นคัน
อาการแพ้ตามผิวหนัง หรือพอกขัดผิวให้เนียน
นุ่มน่าสัมผัส ก็จะได้สบู่สมุนไพรขมิ้นชันที่น่าใช้
ออกมาหรือนอกจากนี้คุณยังนำความรู้ที่ได้ไป
ทำสบู่สมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อใช้เองหรือขาย
เป็นอาชีพได้ด้วย

 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์กับ I-Style
# อธิบายการทำงานแบบ Step By Step
# แนะนำเทคนิคและวิธีการประยุกต์
# ทำให้เกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
# สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นอาชีพเสริม
# สนุกและได้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์
# เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สน
ใจทุกระดับ

 
 
 
     ราคา 99 บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิทวิทยาศาสตร
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389